COVID-19: Ahli politik perlu serdar mengenai kewajipan mereka