NORMAL BAHARU: Kepentingan pemerkasaan komuniti dalam menentang COVID-19