Menjaga Kesihatan dan Keupayaan Petugas Kesihatan – Kita mesti menang

Petugas-petugas kesihatan merupakan barisan hadapan dalam perjuanggan pandemik COVID-19. Menjaga kesihatan dan keupayaan petugas kesihatan adalah satu-satunya perkara yang penting. Prof Madya Dr Marzuki Isahak menerangkan peranan dan tanggungjawab Jabatan Kesihatan Awam, Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar, dan Jabatan Kawalan Jangkitan dalam artikel yang di terbit dalam Utusan Borneo.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive an awesome Newsletter in your inbox, every month.

We don’t spam! We only sent out Monthly Newsletter