Penjagaan Warga Emas pada masa PKP

Pada masa COVID-19 pandemik dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), ramai keluarga terpaksa duduk dirumah dengan warga emas. Secara umumnya kita mengetahui warga emas mempunyai ragam yang pelbagai dan ramai di kalangan penjaga yang mengalami tekanan kerana tiada kemahiran dalam asas penjagaan warga emas. Muhammad Haizril Arif Md Mokhtar dalam artikelnya “Tips Penjagaan Warga Emas” dalam The Malaysian Medical Gazette menyelitkan secara ringkas dengan menyenaraikan beberapa kemahiran yang perlu dimiliki oleh penjaga warga emas supaya dapat memberikan perkhidmatan yang selaras dengan keperluan dan kehendak warga emas tersebut. 

Diantara kemahiran yang disenaraikan adalah:

  1. Mempunyai pengetahuan asas penjagaan warga emas – Pengetahuan mengenai permasalah kesihatan, tentang perubahan diri warga emas dan pengurusan warga emas
  2. Meningkatkan daya kesabaran
  3. Kemahiran melayan
  4. Kemahiran berkomunikasi
  5. Empati terhadap masalah-masalah warga emas

Muhammad Haizril Arif Md Mokhtar adalah penolong penyelidik bagi projek penyelidikan (Project: GC001D-14HTM) dari Centre for Epidemiology and Evidence-based Practice, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan, Fakulti Perubatan, Universiti Malaya.

Mohd Alif Idham Abd Hamid adalah penolong penyelidik bagi projek penyelidikan (Project: GC001B-14HTM) dari Centre for Epidemiology and Evidence-based Practice, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan, Fakulti Perubatan, Universiti Malaya.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive an awesome Newsletter in your inbox, every month.

We don’t spam! We only sent out Monthly Newsletter